Del

Rejsebetingelser Hurtigruten

VILKÅR OG REJSEBETINGELSER for Hurtigruten købt gennem Norsk Rejsebureau ApS 

(hvis der er brug for hjælp til oversættelse/forståelse så kontakt os)

Læs eller download vores rejsebetingelser som PDF - klik her


Disse betingelser er tillæg til Norsk Rejsebureaus generelle rejsebetingelser som kan læses på fanen til venstre.

Norsk Rejsebureau ApS – Frederiksberggade 10, 1459 København K. Tlf. 33 12 45 65. norskrejsebureau.dk
CVR nr. 43 38 13 93. Reg. nr. 3467 i Rejsegarantifonden. Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening

VILKÅR OG BETINGELSER for Hurtigruten købt gennem Norsk Rejsebureau ApS

1. DIN KONTRAKT
Din kontrakt er indgået med Hurtigruten AS på basis af disse betingelser og oplysningerne i brochuren for din rejse (rejsearrangement), og den er underlagt dansk ret, medmindre et andet lands ret finder ufravigelig anvendelse. Når du bestiller en rejse med fly eller sejler med os, vil kontrakten mellem os være indgået, så snart du eller dit rejsebureau beder os om at bekræfte din booking. Vi vil derefter være forpligtet til at levere rejsearrangementet, som du har reserveret, og du vil være forpligtet til at betale for dem, i hvert enkelt tilfælde iht. disse vilkår og betingelser. Du vil også være forpligtet til at betale for eventuelle tillægsydelser arrangeret af os på dine vegne, herunder internationale flyrejser, som ikke er inkluderet i pakkerejsen med fly, valgfrie ekskursioner, rejseforsikring eller andre arrangementer, som du har anmodet om, og som vi derefter har reserveret. Når du foretager en booking, garanterer du, at du på vegne af din gruppe er berettiget til at acceptere og accepterer vilkårene i disse bookingbetingelser, og at du påtager dig ansvaret for betaling af alle udestående beløb til os for alle gruppemedlemmer. Derudover giver du samtykke til vores brug af dine personoplysninger iht. vores fortrolighedspolitik, og du på vegne af alle personer angivet i reservationen er berettiget til at videregive deres personoplysninger til os, herunder, hvis relevant, særlige kategorier af oplysninger (såsom oplysninger om helbredstilstande og handicap samt kostmæssige krav). Vi accepterer ikke foreløbige eller betingede bookinger. Vi vil sende alle dokumenter og andre oplysninger til dig, og du vil være ansvarlig for at sikre, at alle andre gruppemedlemmer holdes fuldt ud informerede. Når vi har modtaget dit depositum, vil du få tilsendt en bekræftelsesfaktura, som du bør tjekke så snart, du modtager den. Hvis du ønsker at ændre eller aflyse eventuelle arrangementer på et senere tidspunkt, vil du eventuelt skulle betale et ændrings- eller aflysningsgebyr samt yderligere udgifter (se herunder), som kan beløbe sig til det samme som den oprindelige pris for dine arrangementer. Der vil kun blive udstedt én faktura og ét sæt dokumenter. Ingen af parterne kan indgå mundtlig aftale om ændringer af disse skriftlige bookingbetingelser. Alle ændringer skal formuleres skriftligt og underskrives af den administrerende direktør for Hurtigruten AS. Hvis du reserverer din rejse via et rejsebureau, skal al kommunikation gå gennem det pågældende rejsebureau. Du bedes oplyse dit bookingnummer ifm. alle henvendelser.

2. REJSEGARANTI
Vi, Hurtigruten AS, er omfattet af den norske rejsegarantifondsordning, Reisegarantifondet, der efter omstændigheder kan udøve dog dækning for det usandsynlige tilfælde, at Hurtigruten AS skulle gå konkurs. Reisegarantifondet med organisationsnr. 914904633. Henvendelser til fonden kan gøres ved alm. post, (Reisegarantifondet, Boks 227 Sentrum 4001 Stavanger, Norge), ved fysisk besøg (Reisegarantifondet v/forretningsfører Advokatfirma Arild Friestad Skansegaten 13, 4006 Stavanger, Norge), telefonisk (nr. + 47 51 85 99 40), med fax (+ 47 51 85 99 31) eller per e-mail: firmapost@rgf.no. Nærmere oplysninger kan findes på Reisegarantifondets hjemmeside (https://reisegarantifondet.no/). Når du køber en pakkerejse, et sammensat rejsearrangement eller flyrejse der har en varighed på minium 24 timer eller en overnatning, med os er du som udgangspunkt dækket hus Reisegarantifondet.
Norsk Rejsebureau ApS – Frederiksberggade 10, 1459 København K. Tlf. 33 12 45 65. norskrejsebureau.dk
CVR nr. 43 38 13 93. Reg. nr. 3467 i Rejsegarantifonden. Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening
Hvis du reserverer rejsearrangementer, som ikke er en pakkerejse leveret af os, vil dine midler ikke være økonomisk beskyttede. Du bedes henvende dig til os for yderligere oplysninger.

3. BETALING OG REISEDOKUMENTER
Når du har bedt os om at bekræfte din booking, vil den samlede pris for arrangementerne, du har reserveret, være forfalden og skal betales som følger: (i) Hvis du reserverer mere end 100 dage før din planlagte afrejsedato, skal du betale et depositum på 30 %, som ikke kan refunderes. Det resterende beløb skal betales 100 dage inden din planlagte afrejsedato. Der vil ikke blive sendt en faktura for det resterende beløb. (ii) Hvis du reserverer mindre end 100 dage før din planlagte afrejsedato, skal du betale den fulde pris, når du reserverer. Din booking kan annulleres, hvis ikke vi modtager betaling inden forfaldsdatoen (vi vil normalt sende påmindelser), og du vil være forpligtet til at betale annulleringsgebyrerne angivet under “Hvis du annullerer” (se herunder). Rejsedokumenterne udstedes normalt 30 dage inden afrejse

4. EVNE TIL AT REJSE PÅ SKIB, GRAVIDITET, HANDICAP ELLER BEVÆGELSESHÆMMET, MEDICINSK UDSTYR/KØRESTOLE
For at sikre at transportøren kan transportere passagerer sikkert og iht. gældende sikkerhedskrav vedtaget af international, EU- eller national lovgivning, eller for at overholde sikkerhedskrav vedtaget af de kompetente myndigheder, herunder skibets flagstat, garanterer alle passagerer, at de er i stand til at rejse på et skib, og at deres adfærd og tilstand ikke vil forringe skibets sikkerhed eller være til gene for øvrige passagerer. Oplysninger om rejsearrangementets generelle egnethed for personer, der har handicap eller er bevægelseshæmmende, angives i salgs- og markedsføringsmaterialet for rejsearrangementet, og specifikke oplysninger kan rekvireres efter anmodning. Vi forbeholder os ret til at kræve, at passagerer fremviser lægeattest på deres evne til at rejse for at kunne vurdere, om den pågældende passager kan transporteres sikkert iht. gældende international, EU- eller national lovgivning. Hvis vi anser det for at være nødvendigt, er vi berettiget til at udlevere et sundhedsspørgeskema inden ombordstigning. Hvis vi, kaptajnen eller virksomhedens lægemiddelkonsulent af en eller anden årsag mener, at en passager trods rimelige bestræbelser ikke er egnet til at rejse, sandsynligvis vil udgøre en sikkerhedsrisiko, sandsynligvis ikke vil få tilladelse til at gå i land i eventuelle havne, eller sandsynligvis vil gøre transportøren ansvarligt for passagerpleje, -støtte eller hjemsendelse, vil transportøren eller kaptajnen være berettiget til enhver af følgende: (i) Afvise at tage passageren ombord i enhver havn, (ii) Bede passageren om at stige af i enhver havn, (iii) Overføre passageren til en anden køjeplads eller kahyt, (iv) Hvis virksomhedens lægemiddelkonsulent mener, at det er hensigtsmæssigt, anbringe eller indespærre vedkommende, eller overføre passageren til en sundhedsklinik i enhver havn for passagerens regning, (v) Give førstehjælp og indgive eventuelt lægemiddel, medicin eller andet stof, eller indlægge og/eller begrænse passageren til et hospital eller lignende klinik i enhver havn, under forudsætning af at skibets lægemiddelkonsulent og/eller kaptajn anser sådanne foranstaltninger for at være nødvendige. Hvis en passager bliver nægtet ombordstigning af sikkerhedsmæssige årsager og/eller manglende evne til at rejse, vil hverken vi eller transportøren være ansvarlige for eventuelle tab eller udgifter pådraget af passageren ifm. hermed, og passageren vil ej heller være berettiget til erstatning fra transportøren, jf. dog nedenfor om passagerer, der er handicappede eller bevægelseshæmmede. Passagerer, der kræver assistance og/eller har særlige anmodninger eller behov for særlige faciliteter eller udstyr ifm. indkvartering, siddeplads eller fornødne serviceydelser, eller brug for at medbringe sundhedsudstyr, skal underrette os på bookingtidspunktet. Hvis passageren har særlige tilstande, er handicappet eller bevægelseshæmmet, der kræver personlig pleje eller tilsyn, skal sådan personlig pleje eller tilsyn arrangeres af passageren og for passagerens regning. Passagerer i kørestol skal tilvejebringe deres egen kørestol i standardstørrelse, der kan klappes sammen, men behøver ikke at være ledsaget af en rejseledsager. Medmindre vi og/eller transportøren skriftligt accepterer andet, opfordrer vi til, at passagerer ikke medbringe mere end to sådanne mobilitets- eller sundhedsudstyrsgenstande ombord pr. kahyt til en samlet værdi, der ikke overstiger kr 22.000. Alt udstyr skal kunne bæres sikkert ombord og skal deklareres inden afgang. Transportøren kan afvise at medbringe sådant udstyr, hvis det ikke er sikkert at medbringe, eller hvis det ikke er blevet varslet i tide til at en sikkerhedsvurdering kan udføres. Såfremt en passagerer, der er handikappede eller bevægelseshæmmede, bliver nægtet indskibning som følge af dennes særlige behov, selvom passageren har underrettet os herom på bookingtidspunktet, kan passageren og dennes eventuelle ledsager få billetten tilbagebetalt eller, forudsat at alle sikkerhedsmæssige krav kan opfyldes, få rejsen omlagt efter sammenlignelige betingelser på et andet tidspunkt, hvor der er ledige pladser, uden ekstraomkostninger. Det anbefales kraftigt, at gravide kvinder konsulterer egen læge inden rejse under alle faser af graviditeten. Kvinder, der er op til 23 uger henne i deres graviditet ved slutningen af krydstogtet, skal fremvise lægeerklæring på egnethed til at rejse. Af sikkerhedsmæssige årsager kan transportøren ikke transportere gravide passagerer, der er i 24. uge eller mere ved slutningen af krydstogtet.

5.A. PRISER

Alle krydstogtpriser vist i denne brochure er i danske kroner og pr. person baseret på fuld belægning af kahytten, medmindre andet er angivet. Enkelt belægning af kahytter med mere end én køjeplads sker efter vores skøn, da enkelt brug af kahytter med flere køjer vil være begrænset. Prisen på dit krydstogt eller pakkerejse med fly er beregnet med kurserne angivet i Vi forbeholder os ret til at ændre prisen på usolgte rejsearrangementer når som helst og rette fejl i priserne på bekræftede rejsearrangementer. Du vil blive informeret om den aktuelle pris på krydstogtet eller pakkerejsen med fly, som du ønsker at reservere, inden din bestilling bekræftes. Vi forbeholder os også ret til at øge priserne på bekræftede rejsearrangementer udelukkende mhp. at tillade stigninger, der er en direkte konsekvens af ændringer i: (i) prisen på befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder, (ii) niveauet af afgifter, skatter eller opkrævede gebyrer for rejsearrangementets , som er pålagt af tredjeparter, som ikke er direkte involverede i leveringen af rejsearrangementet, herunder turistskatter, landgangsskatter eller ombordstignings- eller afstigningsgebyrer i havne eller lufthavne, og (iii) de relevante valutakurser for rejsearrangementet. Sådanne variationer kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændringer i flypriser, der er en del af vores kontrakter med flyselskaber (og deres agenter), krydstogtsoperatører og eventuelle andre transportudbydere.

Du vil blive opkrævet det pågældende beløb for eventuelle stigninger iht. denne bestemmelse. Dog gælder, at hvis dette betyder, at du skal betale en stigning på mere end 8 % af prisen for dit bekræftede rejsearrangement (eksklusive eventuelle forsikringspræmier, ændringsgebyrer og/eller yderligere serviceydelser eller rejsearrangementer), vil du have mulighed for at ændre dit rejsearrangement til et anden arrangement, hvis vi er i stand til at tilbyde et sådan (hvis denne er af samme eller højere kvalitet, vil du ikke skulle betale mere, men hvis den er af lavere kvalitet, vil du få refunderet prisforskellen), eller annullere og modtage fuld refusion af hele beløbet betalt til os i henhold til aftalen om købet af rejsearrangementet. Eventuelle forsikringspræmier, der er betalt i henhold til en særskilt aftale, og vederlag for andre serviceydelser eller rejsearrangementer tilbagetages ikke. Hvis du under disse omstændigheder ønsker at annullere, skal du udøve din rettighed til at gøre dette inden for 7 dage efter datoen på den faktura, vi har sendt til dig med denne prisstigning. Hvis prisen for dit krydstogt eller pakkerejse med fly reduceres pga. ovennævnte ændringer, vil eventuelle forfaldne tilbagebetalinger blive udbetalt til dig minus et administrationsgebyr på kr. 100. Du bedes være opmærksom på, at rejsearrangementer ikke altid købes i den lokale valuta, og at visse åbenbare ændringer ikke påvirker prisen for din rejse pga. kontrakt- eller andre beskyttelsesmæssige foranstaltninger. Prisen for din bekræftede rejsearrangementet vil ikke blive ændret inden for 20 dage før din afrejse, og der vil ikke blive udbetalt refusioner i denne periode.

5.B. KRYDSTOGT OG PAKKEREJSE MED FLY
Priser inkluderer ikke:
. Rejseforsikring . Bagagehåndtering . Internationale flyrejser, undtagen hvis de er inkluderet i prisen på pakkerejsen med fly . Valgfrie udflugter . Drikkepenge Valgfrie udflugter reserveret inden din rejse eller lokale udflugter eller andre aktiviteter, som du kan vælge at reservere og betale for, mens du er på ferie, er ikke en del af dit krydstogt eller pakkerejse med fly leveret af os, og vi er heller ikke agenter for leverandøren af serviceydelsen. For udflugter eller andre aktiviteter, som du reserverer inden afrejse, eller som du får assistance til at arrangere under din ferie, vil din kontrakt udelukkende blive indgået med leverandøren af udflugten eller aktiviteten og ikke med Hurtigruten. Vi er ikke ansvarlige for leveringen af din udflugt eller aktivitet eller for hændelser, der forekommer under leverandørens levering af serviceydelsen.

6. HVIS DU ÆNDRER DIN BOOKING ELLER ØNSKER AT OVERFØRE DIN BOOKING
Hvis du ønsker at ændre dit rejsearrangement, efter det er blevet bekræftet, vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig, men det vil måske ikke altid være muligt. Eventuelle anmodninger om ændringer skal fremsættes skriftligt af den person, som har foretaget bookingen eller dit rejsebureau. Du vil blive bedt om at betale et administrationsgebyr på kr. 1.500 pr. person plus eventuelle yderligere omkostninger, vi pådrager os ifm. med den pågældende ændring. OBS! De fleste flyselskaber vil opkræve et gebyr for billetændringer. Gebyret kan øges jo tættere på afrejsedatoen, ændringerne foretages. Fx vil en overførsel inden for 100 dage før afrejse for arrangementer, der inkluderer en planlagt flyrejse, betyde annullering og ny reservation af denne flyrejse samt et væsentligt ekstragebyr. Hvis du ændrer antallet af personer i din rejsegruppe, vil prisen for arrangementerne blive genberegnet for den nye gruppestørrelse. Dette kan fx betyde, at indkvarteringen er underbelagt, og hvert gruppemedlem kan blive bedt om at betale en prisstigning. Eventuelle prisstigninger forårsaget af ændringer, som du har anmodet om, udgør ikke et annulleringsgebyr, selv om et sådant kan forekomme som følge af, at et medlem af din gruppe har annulleret sin rejse. Eventuelle ændringer, som du foretager, af dine bekræftede arrangementer efter afrejse vil under alle omstændigheder være afhængige af tilgængelighed og eventuelle relevante omkostninger. Overførsel af bookinger: Hvis du eller et medlem af din gruppe forhindres i at rejse, kan denne/disse person(er) overføre deres plads til andre iht. følgende betingelser: (i) den pågældende person introduceres af dig og overholder alle gældende betingelser for rejsearrangementet, (ii) vi bliver underrettet mindst 7 dage før afrejse, (iii) du betaler eventuelle udestående saldobeløb, et ændringsgebyr på kr. 1.500 pr. person, der overfører sin plads, samt eventuelle yderligere gebyrer, afgifter eller andre omkostninger opstået ifm. overførslen, og (iv) den person, til hvem overførslen sker, accepterer disse bookingbetingelser og alle andre vilkår for kontrakten indgået mellem os. Du og den person, til hvem overførslen sker, forbliver solidarisk ansvarlige for betaling af alle beløb. Hvis ikke du kan finde en substitut, vil annulleringsgebyrerne angivet under bestemmelse 7 gælde for at dække vores anslåede udgifter. Der vil i øvrigt ikke blive givet refusion til passagerer, som ikke rejser, eller for ubrugte serviceydelser. Vigtigt: Visse arrangementer (herunder kampagner) kan måske ikke ændres eller overføres, efter de er blevet bekræftet, og eventuel ændring vil kunne medføre et annulleringsgebyr på op til 100 % af denne del af arrangementerne.

7. HVIS DU ANNULLERER INDEN AFREJSE
Du eller ethvert medlem af din gruppe kan annullere (afbestille) dine rejsearrangementer når som helst. Vores afdelinger skal modtage skriftlig meddelelse fra den person, der har foretaget bookingen, eller dit rejsebureau. Vi anbefaler “Registreret levering”. Annullering træder i kraft den dato, vi modtager dit brev eller din e-mail. Som følge af at vi pådrager os udgifter ifm. dine arrangementer fra det tidspunkt, vi bekræfter din reservation, skal du betale de gældende annulleringsgebyrer som vist i tabellen herunder (der også gælder, hvis vi annullerer rejsen, fordi du ikke har betalt rettidigt ‒ se afsnittet “Betaling”) samt omkostningerne for eventuelle flybilletter, som vi har været nødsaget til at betale for på reservationstidspunktet. Denne betaling vil være forfalden umiddelbart efter annulleringen. De viste annulleringsgebyrer herunder er beregnet som et rimeligt standarddiseret forhåndsestimat af de tab, vi pådrager os, når du annullerer dit rejsearrangementetferie inden for den angivne periode og under hensyntagen til de gebyrer, vi vil blive pålagt af vores leverandører (hvoraf nogle vil være op til 100 %) og de forventede omkostningsbesparelser og indtægter fra alternativ anvendelse af rejseserviceydelserne (hvis muligt) beregnet som et gennemsnitligt gebyr over en tidsperiode.

Antal dage vi modtager annulleringsmeddelelsen inden afrejse:
Gebyrer som % af den samlede feriepris (ekskl. Forsikringspræmier)
100 dage eller mere: Depositummet er tabt
70-100 dage: 60%
40-70 dage: 80%
Mindre end 40 dage: 100%
Hvis du er nødt til at annullere af en årsag, som er dækket af din rejseforsikring, kan du måske få refunderet annulleringsgebyrerne minus den gældende selvrisiko. Forsikringspræmier kan ikke refunderes. Hvis du annullerer pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder Du har ret til at annullere din bekræftede ferie inden afrejse uden at skulle betale et annulleringsgebyr, hvis der opstår “uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder” på din feriedestination eller i dens umiddelbare nærhed, der påvirker leveringen af ferien, eller som væsentligt påvirker transportarrangementerne til destinationen. Under disse omstændigheder vil vi give dig fuld refusion af de beløb, du har betalt, men vi vil ikke kunne yde dig yderligere erstatning. Du bedes være opmærksom på, at din ret til at annullere under disse omstændigheder kun vil være gældende, hvis Foreign and Commonwealth Office (det britiske udenrigsministerium) fraråder rejser til din destination eller dennes nærområder. Ifm. denne bestemmelse betyder “uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder” krig, terrorangreb, væsentlige sundhedsrisici såsom udbrud af alvorlige sygdomme på rejsedestinationen eller naturkatastrofer såsom oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, der gør det umuligt at rejse sikkert til rejsedestinationen.

8. HVIS VI ÆNDRER ELLER ANNULLERER DIN BOOKING
Vi forbeholder os ret til at ændre detaljerne, og rette eventuelle fejl i denne brochure eller faktura når som helst. Hvis ændringerne foretages, inden du har foretaget din booking, vil vi underrette dig, inden vi bekræfter dine arrangementer. Vi forbeholder os ret til at annullere dine rejsearrangementer under alle omstændigheder (fx hvis et minimumsantal af rejsende for et bestemt rejsearrangement ikke er nået, kan vi være nødsaget til at annullere det) og ændre flyselskab, flytype, passagerskib og rejseplaner uden erstatningsansvar for eventuelt følgetab. Selv når vi har bekræftet din booking, kan vi være nødsaget til at foretage ændringer, men vi vil ikke annullere dit rejsearrangement mindre end 60 dage inden din afrejse undtagen ifm. force majeure, eller hvis du ikke betaler for hele den endelige saldo. De fleste ændringer vil være mindre detaljer, og selv om vi gør vores bedste for at underrette dig eller dit rejsebureau om eventuelle ændringer så snart, som det med rimelighed er muligt, hvis der er tid til det inden din afrejse, vil vi ikke være underlagt øvrigt erstatningsansvar overfor dig. Undertiden kan vi være nødsaget til at foretage væsentlige ændringer af dine bekræftede arrangementer. Hvis vi er nødsaget til at foretage en ændring af et væsentligt kendetegn ved rejsearrangementet eller annullere rejsearrangementet, vil vi underrette dig så snart som muligt, og hvis der er tid til det inden afrejse, vil vi tilbyde dig mulighed for: (a) (ifm. ændringer af væsentlige kendtegn ved rejsearrangementet) at acceptere ændringen, og kontrakten indgået mellem os vil derefter ændres til at inkludere ændringen, eller (b) at acceptere alternative arrangementer, der til sammen (og alt efter tilgængelighed) er af sammenlignelig eller højere kvalitet (uden ekstra omkostninger), eller (c) hvis tilgængeligt, at acceptere et tilbud om alternative arrangementer af en lavere kvalitet plus en tilbagebetaling af prisforskellen mellem de oprindelige arrangementer og de alternative arrangementer, eller (d) at annullere bookingen helt, og i så fald vil vi refundere alle beløb betalt til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter din annullering af bookingen. Passagerer skal underrette os om deres valg, så snart som det med rimelighed er muligt, og senest 7 dage efter meddelelse om ændringen. Hvis ikke vi hører fra dig inden for 7 dage, vil vi kontakte dig igen for at bede dig om at træffe et valg. Hvis vi ikke hører fra dig, vil vi antage, at du har valgt at acceptere ændringen eller de alternative bookingarrangementer. Erstatning Ud over fuld refusion af alle beløb, du har betalt til os, vil vi give dig erstatning som beskrevet herunder i følgende situationer: ‒ Hvis vi har foretaget en væsentlig ændring af et væsentligt kendetegn ved rejsearrangementet, og du ikke accepterer ændringen og annullerer din booking, ‒ Hvis vi annullerer din booking, og der ikke findes tilgængelige alternative arrangementer. Den erstatning, vi tilbyder, udelukker ikke, at du kræver yderligere erstatning, hvis du er berettiget til det.
Periode inden meddelelse om afrejsedato fra os
Kedit/ersatning pr. rejsebetalende passager(ekskl. Småbørn)*
0-7 dage: Kr. 250
8-14 dage. Kr. 200
15-28 dage: Kr. 150
29-42 dage: Kr. 100
43-59 dage: Kr. 50
Over 60 dage: Kr. 0

*Erstatningsbeløbene vist herover gælder kun for voksne passagerer, der betaler fuld rejse. Børn og andre, der rejser til nedsatte priser, vil modtage forholdsmæssigt beregnet erstatning baseret på den nedsatte pris ift. den fulde voksenpris som vist på bekræftelsen. *VIGTIGT: Vi vil ikke betale erstatning til dig under følgende omstændigheder: ‒ Hvis vi foretager en uvæsentlig ændring, ‒ Hvis vi foretager en væsentlig ændring af et væsentligt kendetegn ved rejsearrangementet eller annullerer dit rejsearrangement mere end 60 dage før din afrejse, ‒ Hvis vi foretager en væsentlig ændring af et væsentligt kendetegn ved rejsearrangementet, og du accepterer denne ændring, eller du accepterer et tilbud om alternative rejsearrangementer, ‒ Hvis vi er nødt til at annullere dine rejsearrangementer som følge af, at du ikke betaler den forfaldne saldo rettidigt, ‒ Hvis ændringen eller annulleringen foretaget af os opstår som følge af, at du anmoder om at ændre den bekræftede booking, ‒ Hvis vi er nødsaget til at annullere eller ændre dine rejsearrangementer pga. force majeure (se Afsnittet ”Force Majeure”). Hvis vi ikke er i stand til at levere en væsentlig del af arrangementerne, som du har reserveret hos os, efter din afrejse, vil vi, hvis det er muligt, finde alternative arrangementer til dig uden ekstra omkostninger, og hvis disse arrangementer er af en lavere kvalitet, vil vi give dig en passende prisnedsættelse. Fly- og passagerskibsforsinkelser udgør ikke en ændring af rejsearrangementer.

9. FORCE MAJEURE
Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse bookingbetingelser, vil vi ikke være ansvarlige for at give dig erstatning, hvis vores kontraktmæssige forpligtelser overfor dig påvirkes af force majeure-hændelser (“uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder”), hvilket betyder enhver hændelse uden for vores kontrol, hvoraf følgerne ikke kunne undgås, selvom alle rimelige foranstaltninger er blevet truffet. Eksempler omfatter krigsførelse og terrorangreb (samt trussel derom), civile stridigheder, væsentlige sundhedsrisici såsom udbrud af alvorlige sygdomme på rejsedestinationen eller naturkatastrofer såsom oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, der gør det umuligt at rejse sikkert til eller opholde sig på rejsedestinationen, handlinger udført af eventuelle statslige eller andre nationale eller lokale myndigheder, herunder havne- eller flodmyndigheder, arbejdskonflikter, lockout, natur- eller atomulykker, brand, kemiske og biologiske ulykker, uundgåelige tekniske problemer med transport og alle lignende hændelser uden for de(n) involverede leverandør(er)s kontrol.

10. KLAGEPROCEDURE
Hvis der opstår et problem under og i forbindelse med din ferie, skal du straks anmelde det ombord eller til det relevante flyselskab, ground handler, hotelvirksomhed eller anden leverandør, så de kan påbegynde udbedring med det samme. I det usandsynlige tilfælde, at et problem ikke kan løses på det pågældende tidspunkt, og du ønsker at klage til os, opfordres du til at sende en fyldestgørende skriftlig beskrivelse inden for 28 dage efter din hjemkomst. Du er desuden forpligtet til så vidt muligt at begrænse dine tab og ulempe, du måtte have som konsekvens af forholdene. Hvis du ikke foretager én eller eller flere af disse handlinger, vil det forringe vores evne til at løse dit problem og/eller undersøge det fuldt ud. Som følge deraf vil enhver ret til erstatning, som du eventuelt måtte have, efter omstændighederne blive fortabt eller væsentligt reduceret. En klage vedrørende en pakkerejse om et forhold, som er omfattet af lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, kan indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, såfremt en klage kan indgives i overensstemmelse med Pakkerejse-Ankenævnets vedtægter. Der henvises til Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside (se https://www.pakkerejseankenaevnet.dk/forside/). Afgørelser truffet af Pakkerejse-Ankenævnet kan indbringes ved de danske domstole efter de herfor gældende regler. Hvis du stiger ombord på din sejlads i EU eller i Norge, skal eventuelle klager ifm. EU-forordning nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser i indre farvande af 24. november 2010 sendes skriftligt til os senest 2 måneder efter hjemkomst eller datoen, hvor den pågældende klageberettigede serviceydelse blev ydet. Vi vil udarbejde et endeligt svar inden for 2 måneder. Du skal give os alle detaljer for at gøre det muligt for os at behandle din klage. Såfremt du ønsker at klage over vores afgørelse, kan du klage til Søfartsstyrelsen via Søfartsstyrelsens hjemmeside (https://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/RettighederPassagerer) eller til det andet nationale håndhævelsesorgan, som måtte være kompetent til at behandle klager vedrørende din sejllads. Nærmere oplysninger om de nationale klageorganer fremgår på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Afgørelser truffet af Søfartsstyrelsen kan indbringes for de danske domstole efter de herfor gældende gældende regler. Hvis har et krav om erstatningsansvar efter Athen-konventionen eller EU-forordning 392/2009, herunder krav i anledning af passagers død eller tilskadekomst eller bortkomst og beskadigelse af bagage, forældelse inden for to år fra frabordestigningstidspunktet eller det tidspunkt, hvor frabordestigning skulle have fundet sted og i øvrigt efter reglerne i Athen-konventionense art. 16. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med kontrakten, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved de danske domstole. For så vidt angår klager, som kan behandles ved klage til os eller de klageorganer, som er beskrevet i dette afsnit, skal disse klagemuligheder dog udtømmes forud før, at retssag kan anlægges ved domstolene, forudsat betingelserne herfor er opfyldt.

11. VORES ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DIG
(i) Vi påtager os ansvaret for de rejsearrangementer, der udgør pakkerejser, som vi indgår aftale om at levere eller arrangere for dig som “rejsearrangør” iht. direktivet om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer (EU) nr. 2015/2302 af 25. november 2015 som implementeret i dansk ret ved lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, samt de øvrige gældende regler om pakkerejser, passagerrettigheder og erstatningsansvar over for passagerer, som fremgår nedenfor. Vi vil som sådan være ansvarlige for korrekt levering af alle rejseydelser, der er inkluderet i din pakkerejse, og som angivet i din bekræftelsesfaktura. Iht. disse bookingbetingelser gælder, at hvis der er en mangel ved en rejseydelse, kan du kreve et forholdsmæssigt afslag i prisen, erstatning og/eller godtgørelse, såfremt betingelser herfor er opfyldt. Disse betingelser fremgår nedenfor. Vi vil betale et forholdsmæssigt afslag for enhver periode, hvor en mangel har foreligget, medmindre vi kan godtgøre, at manglen skyldes dine egne forhold. (ii) Såfremt rejsen har lidt af en mangel, vil vi i udgangspunktet være ansvarlige for eller give dig erstatning for eventuel personskade, sygdom, dødsfald, tab, skade, udgift, omkostning eller andet tab, der er lidt som følge heraf, samt betale en passende godtgørelse, såfremt du har lidt en væsentlig ulempe som følge af manglen. Vi vil dog i ingen tilfælde betale erstatning eller godtgørelse, såfremt manglen skyldes: (a) dine egne forhold, eller (b) en uvedkommende tredjemand og er uforusigelig eller uundgåelig, eller (c) Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder (som defineret i afsnittet ”Force Majeure”). (iii) Hvis eventuelt dødsfald eller personskade og/eller tab eller tingsskade opstår som følge af fly- eller søtransporten, vil erstatningsansvaret og erstatningens størrelse blive reguleret af internationale konventioner og de gældende EU-retsakter, som måtte finde anvendelse, som fastlagt i afsnit (v) og (vi) og underlagt afsnit (ii) og ikke på anden måde. (iv) Som fastlagt i disse bookingbetingelser begrænser vi det maksimale beløb, som vi er forpligtet til at udbetale til dig ifm. eventuelle erstatningskrav, du fremsætter overfor os. Med undtagelse af forhold vedrørende bortkomst og/eller beskadigelse af bagage eller personlige ejendele vil det maksimale beløb, vi vil være forpligtet til at udbetale til dig, hvis vi findes ansvarlige overfor dig uanset grundlag, være op til i alt tre gange prisen (eksklusive forsikringspræmier og ændringsgebyrer) betalt af eller på vegne af de påvirkede personer, medmindre der gælder en lavere begrænsning for dit erstatningskrav iht. bestemmelse i afsnit 11 (iv) herunder. (v) Hvis et erstatningskrav eller en del af et erstatningskrav (inklusive sådanne vedrørende dødsfald eller personskader) omhandler eller er baseret på eventuelle rejsearrangementer (inklusive processen for at stige ombord og/eller af den pågældende transport) leveret af eventuelle fly-, sø-, tog- eller vejtransportører eller ethvert hotelophold, vil det maksimale erstatningsbeløb, som vi er forpligtet til at udbetale til dig, være begrænset. Det maksimale beløb, som vi er forpligtet til at udbetale til dig for det pågældende erstatningskrav eller den pågældende del af et erstatningskrav, hvis vi findes ansvarlige overfor dig uanset årsag, er det maksimale, som transportøren eller det pågældende hotel ville være forpligtet til at udbetale iht. de internationale konventioner, EU-retsakter eller nationale regler, der gælder for det pågældende rejsearrangement eller hotelophold. (fx Warszawa-konventionen, som ændret eller uændret, og Montreal-konventionen for internationale flyrejser og/eller flyselskaber med driftstilladelse udstedt af et EU-land, Rådets forordning (EF) om luftfartsselskabers erstatningsansvar nr. 889/2002 for nationale og internationale flyrejser, Athen-konventionen og EU-forordning 392/2009 (begge som defineret under (vi) nedenfor)).
Du bedes være opmærksom på: Hvis en transportør eller et hotel ikke er forpligtet til at betale erstatning til dig iht. den relevante internationale konvention, EU-retsakt eller nationale regler vedrørende et erstatningskrav eller en del af et erstatningskrav, vil vi på samme måde heller ikke være forpligtet til at betale erstatning til dig for det pågældende erstatningskrav eller del af erstatningskravet. Hvis vi udbetaler en erstatning, er vi berettiget til at fratrække eventuelle beløb, som du har modtaget eller er berettiget til at modtage fra transportudbyderen eller hotellet, om hvem klagen eller erstatningskravet fremsættes. Kopier af de gældende internationale konventioner og EU-retsakter kan rekvireres fra os på anmodning. Vi har ikke noget erstatningsansvar overfor dig i kraft af forordning nr. 261/2004 af 11. februar 2004, der kun gælder for det transporterende flyselskab. Ethvert erstatningsansvar som vi måtte have overfor dig iht. vores kontrakt, der opstår som følge af de samme kendsgerninger, er begrænset til retsmidlerne tilvejebragt iht. forordningen, som om vi (kun ifm. dette formål) var flyselskabet. Ethvert beløb, du modtager fra flyselskabet, vil blive fratrukket eventuelle beløb, som vi skylder. (vi) Sørejser reguleres af bestemmelserne i konventionen angående transport af passagerer og deres bagage til søs fra 1974 og som ændret i 1976 (“Athen-konventionen”) og hvis relevant EU-forordning nr. 392/2009 vedrørende transportørers erstatningsansvar ved ulykker ifm. transport af passagerer til søs, som implementerer Athen-konventionen (“EU-forordning 392/2009”). For så vidt angår Athen-konventionen og EU-forordning 392/2009, er vi den kontraherende transportør. Supplerende regler om erstatningsansvaret for passagerrejser fremgår af søloven, kapitel 15. Athen-konventionen og EU-forordning 392/2009 begrænser transportørens erstatningsansvar ved dødsfald eller personskader eller bortkomst eller beskadigelse af bagage, og angiver særlige regler for værdigenstande. Det antages, at bagagen er udleveret uskadt til dig, medmindre du giver os og/eller den udførende transportør skriftlig meddelelse om andet. Dette skal gøres (a) i tilfælde af åbenbar (synlig) skade, inden eller senest på tidspunktet for frabordestigning eller udlevering, eller (b) i tilfælde af skade, der ikke er åbenbar (synlig), eller i tilfælde af tab, inden for 15 dage fra frabordestignings eller udleveringstidspunktet eller fra tidspunktet, hvor en sådan udlevering skulle have fundet sted. Beskadigelse af håndbagage betalt af transportøren er begrænset op til Athen-konventionens grænse på 833 SDR eller 2.250 SDR, hvis EU-forordning 392/2009 finder anvendelse. Erstatningen vil reduceres ift. den rejsendes eventuelle egen skyld og efter fradrag af selvrisikoen på 330 SDR for beskadigelse af et køretøj og 149 SDR for bortkomst eller beskadigelse af anden bagage som angivet i Athen-konventionens artikel 8(4) ogbilag 1, artikel 8 (4) til EU-forordning 392/2009. For så vidt som at vi kan være ansvarlige overfor en klient ifm. erstatningsansvar opstået som følge af søtransport, kan vi påberåbe alle tilgængelige rettigheder, forsvar, immuniteter og begrænsninger tildelt den udførende transportør iht. de relevante konventioner, og intet i disse bookingbetingelser skal anses for at være en afgivelse af disse. I det omfang at bestemmelser i disse bookingbetingelser måtte være ugyldige efter Athen-konventionen, EU-forordning 392/2009 eller anden lovgivning, som måtte finde ufravigelig anvendelse, skal betingelserne kun falde bort i det pågældende omfang, men ikke yderligere. Ethvert erstatningsansvar ifm. dødsfald og personskade samt bortkomst og beskadigelse af bagage, som vi kan pådrage os overfor dig, vil vi altid være underlagt ansvarsbegrænsningerne indeholdt i Athen-konventionen eller EU-forordning 392/2009 vedrørende dødsfald/personskade på 46.666 særlige trækningsrettigheder (Special Drawing Rights (SDR)) eller 300.000 SDR iht. Athen-konventionen eller 400.000 SDR iht. EU-forordning 392/2009 med undtagelse af erstatningsansvaret ifm. krig eller terrorisme på 250.000 SDR. Vi er ikke ansvarlige for værdigenstande, kontanter eller andre værdipapirer, herunder smykker og ure. Hvis disse er blevet indleveret i receptionen på skibet mhp. sikker opbevaring, og der er udleveret en kvittering, vil transportøren under disse begrænsende omstændigheder være ansvarlig som fastlagt i Athen-konventionen eller EU-forordning 392/2009. Brug af pengeskabe ombord på et passagerskib udgør ikke indlevering til skibet eller virksomheden iht. Athen-konventionen eller EU-forordning 392/2009 eller andet. Grænserne er 1.200 SDR iht. Athen-konventionen eller 3.375 SDR iht. EU-forordning 392/2009. (vii) Ved bortkomst eller beskadigelse af ejendele, herunder bagage, som ikke er dækket af internationale konventioner eller EU-retsakter, og hvis erstatningsansvaret ikke er begrænset af henvisning til gældende regler eller øvrige vilkår i disse bookingbetingelser, vil ethvert juridisk ansvar, som vi måtte have for sådanne tab eller skader, ikke overstige kr. 5.000 pr. gæst. (viii) Du skal give os og vores forsikringsselskaber al den assistance, som vi med rimelighed kan kræve. Du skal også meddele os og den pågældende leverandør om dit erstatningskrav eller din klage som beskrevet i afsnittet-”Klageprocedure” ovenfor. Hvis du bliver bedt om det, skal du overføre eventuelle krav, som du måtte have overfor leverandører eller andre, der er ansvarlige for kravet eller klagepunkt (hvis den berørte person er under 18 år, skal vedkommendes forældre eller værge gøre dette), til os eller vores forsikringsselskaber. Du skal også indvillige i at samarbejde fuldt ud med os og vores forsikringsselskaber, hvis vi eller vores forsikringsselskaber ønsker at udøve eventuelle overdragede krav. (ix) Hvis det er umuligt for dig at returnere til dit afrejsepunkt på den aftalte hjemrejsedato for din pakke pga. “uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder”, vil vi levere enhver nødvendig indkvartering til dig (hvis muligt af en sammenlignelig kvalitet) i højst tre nætter pr. person. Du bedes være opmærksom på at den øvre grænse på tre nætter ikke gælder for personer med nedsat mobilitet, gravide kvinder eller mindreårige uden ledsager samt for personer, der kræver specifik medicinsk assistance, forudsat at vi er blevet underrettet om disse særlige behov i forvejen. Ifm. denne bestemmelse betyder “uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder” krig, terrorangreb, væsentlige sundhedsrisici såsom udbrud af alvorlige sygdomme på rejsedestinationen eller naturkatastrofer såsom oversvømmelser, jordskælv eller vejrforhold, der gør det umuligt at rejse sikkert tilbage til dit afrejsepunkt.

12. SKADESLØSHOLDELSE

Når du reserverer arrangementer hos os, accepterer du ansvaret for din og din rejsegruppes adfærd. Hvis dine handlinger eller forsømmelser forårsager beskadigelse af enhver ejendom ifm. levering af de rejsearrangementer omfattet af kontrakten eller medfører forsinkelse eller omdirigering af flyrejser eller andre transportmidler, accepterer du, at du skadesløsholder os fuldt ud fra eventuelle erstatningskrav (herunder honorarer og sagsomkostninger) fremsat mod os af eller på vegne af ejeren af sådan ejendom eller operatøren af flyrejsen eller andet transportmiddel. Flykaptajnen eller passagerskibets kaptajn har myndighed over flyet/passagerskibet og passagererne på alle tidspunkter, når de er boardet eller steget ombord. Vi eller eventuelle leverandører påtager os intet ansvar for eventuel refusion, erstatning eller pådragne omkostning. Derudover er vi berettiget til fuldt ud at få refunderet de omkostninger og tab, som vi måtte have fået som følge af hændelsen, forårsaget af passageren. Vi kan afvise at tage enhver passager ombord eller bede enhver passager om at stige af borde i enhver havn eller andet sted, hvis passagerskibets besætning mener, at en passager eventuelt ikke vil blive godkendt af de lokale myndigheder ved ankomst på en senere destination, eller at vedkommende lider af smitsomme eller infektiøse sygdomme, eller at vedkommendes tilstedeværelse kan være skadelig for passagerer eller personale. I tilfælde af at passagerskibet eller individuelle passagerer sættes i karantæne (passagerer kan blive påbudt at blive i deres kahyt eller som anvist af autoriseret personale ombord, hvis de eller enhver anden bruger af indkvarteringen fremviser symptomer eller anses for at udgøre en risiko for de øvrige passagerer), vil vi ikke være ansvarlige for udgifter forårsaget deraf, og i sådanne ovennævnte tilfælde vil der ikke foreligge berettigelse til refusion eller erstatning i henhold til disse bookingbetingelser og ufravigelige regler, og vi vil ikke være ansvarlige for omkostninger pådraget som følge deraf. Du er ansvarlig for at opfylde dine specifikke pas-, visum-, sundheds og øvrige immigrationskrav, og du bør bekræfte disse hos den relevante ambassade og/eller konsulat. Vi påtager os ikke noget ansvar, hvis du ikke er i stand til at rejse, fordi du ikke overholder de aktuelle krav. Hvis du har foretaget uafhængige rejsearrangementer, accepterer du ansvar for at stige ombord passagerskibet i god tid, uanset eventuelle ændringer af sejltid eller -dato eller rejseplan. Vi kan ikke refundere beløb betalt til os eller eventuel tredjepart, der handler på vores eller dine vegne, eller udbetale erstatning eller andre beløb, hvis du uanset årsag, ikke stiger ombord på passagerskibet. Passagerer, der går fra borde, er ansvarlige for at gå ombord på passagerskibet igen inden afgang fra havnen. Vi forbeholder os ret til at erstatte det planlagte transportmiddel med et andet, uanset om dette ejes eller betjenes af Hurtigruten. Enhver del af rejsearrangementerne og krydstogtet er under forbehold af aflysning, forsinkelse, ændring eller aflysning af besøg på øer/fastlandet af enhver årsag, herunder medicinsk afstigning af personale eller passagerer eller eventuelle andre omstændigheder uden for vores leverandørers kontrol. Du accepterer og godkender derfor, at den planlagte rejseplan for krydstogtet og de annoncerede afrejse- og ankomsttider ikke kan garanteres, og vi er ikke ansvarlige over for passagerer for eventuelle skader eller andre erstatningskrav i tilfælde af forsinkelser, ændringer af rejseplan eller manglende evne til at levere serviceydelser pga. eventuelle hændelser uden for vores eller vores leverandørers kontrol.

13. FORSIKRING

Det er en betingelse for kontrakten indgået mellem os, at alle medlemmer af bookingen tegner rejseforsikring, som gælder for hele bookingperioden og som minimum dækker annullering af bookingen samt yder lægehjælp ifm. sygdom, personskade og hjemsendelse under internationale rejser. Du bedes oplyse navnet på dit forsikringsselskab samt dennes 24-timers nødtelefonnummer, når du reserverer eller så snart som muligt. Du skal være overbevist om, at din forsikring fuldt ud dækker alle dine personlige behov, herunder eksisterende medicinske tilstande, annulleringsgebyrer, lægeudgifter og hjemsendelse i tilfælde af ulykker eller sygdom. Hvis du vælger at rejse uden passende forsikringsdækning, vil vi ikke have noget ansvar for eventuelle tab af nogen art, der opstår ifm. omstændigheder, som en forsikringsdækning ellers ville have dækket.

14. TIDSPLANER OG FORSINKELSER
Tidsplaner er kun estimater og kan ikke garanteres, selv hvis de angives på billetter. Der kan forekomme ændringer som følge af regulatoriske myndighedskrav, vejrforhold, vedligeholdelse eller tekniske årsager samt passagerernes evne til at checke ind og stige ombord til tiden. Visse forsinkelser kan ikke undgås, men i sådanne situationer vil vi, sammen med vores lokale agenter eller repræsentanter, forsøge at sikre din komfort i løbet af eventuelle forsinkelser. Hvis ombordstigningshavnen ligger i EU, og virksomheden med rimelighed forventer, at afrejsen for et krydstogt forsinkes i mere end 90 minutter efter det planlagte afrejsetidspunkt, vil passagerer med afrejse fra havneterminalen iht. omstændighederne tilbydes gratis snacks, måltider eller forfriskninger, mens de venter, og under forudsætning af at sådanne er tilgængelige og med rimelighed kan udleveres. Hvis afrejseforsinkelsen kræver et ophold på én eller flere nætter eller et ophold ud over passagerens forventede rejseplan, vil virksomheden, hvis og hvor det er muligt iht. forordningen om pakkerejser og tilknyttede rejsearrangementer fra 2018, tilbyde passagerer med afrejse fra havneterminaler gratis passende indkvartering ombord eller på land samt transport til og fra havneterminalen og indkvarteringen i tillæg til de ovennævnte snacks, måltider og forfriskninger. Det maksimale beløb, som virksomheden vil betale for indkvartering på land samt transport til og fra havneterminalen, vil svare til kr. 800 pr. person pr. nat i op til tre nætter. Vi vil ikke være forpligtet til at tilvejebringe en sådan indkvartering på land, hvis forsinkelsen skyldes vejrforhold, der udgør en sikkerhedsrisiko for sikker sejlads af passagerskibet. Forsinkede flyrejser Hvis du eller et medlem af din rejsegruppe misser en flyafgang eller andet rejsearrangement, den aflyses, eller du udsættes for en forsinkelse på mere end 3 timer uanset årsag, skal du straks kontakte os og flyselskabet eller den anden transportleverandør. Iht. EU-lovgivningen er du under visse omstændigheder berettiget til refusion og/eller kompensation fra flyselskabet for afvist boarding, aflysninger eller forsinkede flyafgange. De komplette detaljer vedrørende disse rettigheder vil være offentliggjort i EU-lufthavne og være tilgængelige hos flyselskaberne. Hvis flyselskabet ikke overholder disse regler, kan du klage til flyselskabet. Hvis flyselskabet afviser din klage, kan du klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via http://flypassager.dk/. I sådanne tilfælde vil refusion være flyselskabets ansvar, og du vil ikke automatisk være berettiget til at få din feriepris refunderet af os. Hvis du af en eller anden grund ikke søger erstatning fra flyselskabet, men søger erstatning hos os, skal du på udbetalingstidspunktet for enhver erstatning givet til dig overføre alle rettigheder, som du har overfor flyselskabet ifm. det refusionsberettigede erstatningskrav, til os. En forsinkelse eller aflysning af din flyrejse gør dig ikke automatisk berettiget til at annullere eventuelle andre arrangementer, selv hvis disse arrangementer er foretaget sammen med din flyrejse. Vi påtager os ikke ansvaret for eventuelle forsinkelser, der skyldes årsagerne angivet under afsnittet ”Skadesløsholdelse” (hvilket omfatter adfærden af enhver passager ifm. enhver flyrejse, der fx ikke checker ind eller stiger ombord til tiden). Passagerskibet/-skibene, flyrejsetiderne og flytyperne vist i denne brochure eller på vores hjemmeside og angivet på din bekræftelsesfaktura er kun vejledende og underlagt eventuelle ændringer og bekræftelse. Vi vil informere dig om identiteten af de(t) aktuelle passagerskib(e), så snart som muligt. Det mest aktuelle flyrejsetidspunkt vil vises på dine billetter, som udstedes til dig cirka to uger før afrejse. Du bør gennemgå dine billetter omhyggeligt umiddelbart efter modtagelse, for at sikre at du kender til de korrekte flyrejsetider. Hvis flyrejsetiderne ændres, efter billetterne er udstedt, vil vi kontakte snarest muligt for at underrette dig om ændringen. Du bedes være opmærksom på, at der en findes en EU’ sikkerhedsliste , som viser de flyselskaber, som er underlagt et driftsforbud i EU (kan ses på https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_da).

15. ØJEBLIKKELIG ASSISTANCE
Hvis du under din ferie befinder dig i en problematisk situation uanset årsag, vil vi tilbyde dig øjeblikkelig assistance, som er hensigtsmæssig efter omstændighederne. Vi vil specielt tilvejebringe relevant information om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og bistå dig med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer. Hvis du kræver assistance, der ikke skyldes omstændigheder forårsaget af os, vores medarbejdere eller underleverandører, vil vi ikke være ansvarlige for omkostningerne ifm. eventuelle alternative rejsearrangementer eller anden assistance, som du måtte kræve. Enhver leverandør, flyselskab eller anden transportleverandør kan dog betale for eller tilvejebringe forfriskninger og/eller passende indkvartering, og du bør henvende erstatningskrav direkte til dem. I henhold til de øvrige vilkår i disse bookingbetingelser vil vi ikke have noget ansvar ifm. eventuelle omkostninger, gebyrer eller afgifter, som du pådrager dig under ovennævnte omstændigheder, hvis du ikke indhenter vores forudgående godkendelse, inden du foretager dine egne rejsearrangementer. Derudover gælder, at vi forbeholder os ret til at opkræve et rimeligt gebyr for vores bistand, hvis du eller et medlem af din gruppe forsætligt har forårsaget den problematiske situation, eller den på anden måde skyldes din eller din gruppes uagtsomme adfærd.

16. PAS-, VISUM-, SUNDHEDS- OG IMMIGRATIONSKRAV
Det er dit ansvar at kontrollere og opfylde de pas-, visum-, sundheds- og immigrationskrav, der gælder for din rejseplan. Vi kan kun tilvejebringe generelle oplysninger om disse forhold. Du skal kontrollere kravene, der gælder for din pågældende situation, hos de relevante ambassader og/eller konsulater samt egen læge efter behov. De gældende krav er underlagt ændringer, og du skal tjekke den opdaterede situation i god tid før afrejse. De fleste lande kræver nu, at dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter din hjemkomstdato. Hvis dit pas udløber om mindre end et år, bør du henvende dig til ambassaden for det land, du besøger. For yderligere oplysninger henvises til https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Pas/Ansoeg-om-eller-forny-dansk-passe. For rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz skal du ansøge om at få udstedt det blå EU-sygesikringskort (EHIC)-formular inden afrejse. For yderligere oplysninger herom henvises til https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort. For nærmere oplysninger om eventuelle sundhedsmæssige betingelser i destinationslandet, herunder krav om vaccination, henvises til Udenrigsministeriet på http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/sundhedsforhold og de her anførte hjemmesider. Du opfordres dog herudover om til at kontakte egen læge efter behov. Opdateret rejserådgivning kan rekvireres fra Udenrigsministeriet ved at besøge http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ Rejsende uden et dansk pas, herunder andre EU-borgere, skal søge opdateret rådgivning om pas- og visumkrav fra ambassaden, højkommissariatet eller konsulatet for dit/dine destinationsland(e), som du rejser til/igennem. Vi påtager os intet ansvar, hvis du ikke kan rejse, eller pådrager dig eventuelle andre tab, som følge af, at du ikke overholder eventuelle pas-, visum-, immigrationskrav eller sundhedsanbefalinger. Du accepterer, at du vil refundere os for eventuelle bøder eller andre omkostninger, som vi pådrager os som følge af, at du ikke overholder eventuelle pas-, visum-, immigrationskrav eller sundhedsanbefalinger.

17. BROCHURENS OG HJEMMESIDENS GYLDIGHED
Disse vilkår og betingelser trådte i kraft juni 2019, og detaljerne samt priserne kan være erstattet. Der kan være foretaget ændringer efter udgivelsesdatoen, og visse hotel-/skibsfaciliteter er måske ikke længere tilgængelige. Selv om denne brochure netsiderne viser billeder og beskrivelser af lokalt dyreliv, er der ingen garanti for, at rejsende ser disse dyr.

18. DATABESKYTTELSE
For at kunne behandle din booking og sikre, at dine rejsearrangementer forløber uden problemer og lever op til dine krav, skal vi, Hurtigruten AS, bruge de oplysninger, du fremsætter, såsom navn, adresse og eventuelle særlige behov kostmæssige krav etc. Vi tager det fulde ansvar mhp. at sikre, at der er implementeret korrekte sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger. Vi vil overføre oplysningerne til de relevante leverandører af dine rejsearrangementer, såsom flyselskaber, passagerskibe, hoteller, transportfirmaer etc. Oplysningerne kan også gives til sikkerheds- eller kreditkontrolfirmaer, offentlige myndigheder, såsom told/immigration, hvis disse kræver dem, eller som lovpåkrævet. Derudover gælder, at hvis din ferie afholdes uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil databeskyttelseskontrollen på din destination eventuelt ikke være lige så omfattende som lovmæssigt påkrævet i dette land. Vi vil ikke videregive eventuelle oplysninger til nogen personer, der ikke ansvarlige for en del af dine rejsearrangementer. Dette gælder for eventuelle særlige kategorier af oplysninger, som du giver os, såsom detaljer om eventuelle handicap eller kostmæssige/religiøse krav. På bookingtidspunktet vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke til at indsamle og behandle disse særlige kategorier af oplysninger og videregive dem til de relevante leverandører. Vi kan ikke levere din booking, hvis ikke vi kan videregive oplysningerne til de relevante leverandører, uanset om de beliggende i EØS eller ej. Du bedes bemærke, at hvis oplysningerne også opbevares af dit rejsebureau, vil de være underlagt dit rejsebureaus egen fortrolighedspolitik. Hurtigruten er ikke ansvarlig for andre virksomheders fortrolighedspraksisser. Du henvises til vores fortrolighedspolitik https://www.hurtigruten.dk/praktiske-oplysninger/information-om-fortrolighed/ for komplette detaljer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Norsk Rejsebureau ApS kan i visse tilfælde også være interesseret i at kontakte dig via post, e-mail og / eller telefon med nyheder, information, rejsetilbud og eventuelle markedsundersøgelser. Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet for sådanne formål, bedes du melde fra til: norsk@norskrejsebureau.dk

Dato: Februar 2024