Del

Rejsebetingelser Norsk Rejsebureau

Udrag af vores generelle rejsebetingelser og vigtige informationer

Læs eller download vores komplette rejsebetingelser som PDF - klik her


Norsk Rejsebureaus åbningstider

1. september-1. marts, hverdage 09.00-16.30 – lørdag & søndag lukket.
1. marts-1. september, hverdage 09.30-16.00 – lørdag & søndag lukket.

Henvendelser om afbestilling og ændring af andre årsager end akut opstået sygdom skal foretages i bureauets normale åbningstid. E-mail læses i samme.

Generelt
Rejserne i Norsk Rejsebureaus vinterkatalog arrangeres i henhold til Lov nr. 1666 af 26/12-17 om Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Vinterkataloget er gyldigt i perioden 16/12-2018 – 22/4-2019.

  • Registreret i Rejsegarantifonden nr. 1340 
  • CVR nr. 25 10 45 44
  • Udvidet ansvarsforsikrings nr. 018-820072 
  • DRF medlemsnr. 074 
  • IATA nr. 17-2-0459-6

Bestilling og betaling
Bestilling foretages hos Norsk Rejsebureau. Din bestilling er straks bindende, uanset om den er afgivet mundtligt eller skriftligt.
For bureauet er bestillingen bindende, når depositum er modtaget. 
OBS Ved bestilling senere end 30 dage før, skal beløbet betales før vi endeligt bestiller opholdet

Depositum hotel
Depositum udgør 25% af rejsens samlede pris, dog min kr. 1.000.
NB Restbeløbet skal være Norsk Rejsebureau i hænde senest 6 uger før afrejsen.

Depositum hytte/lejlighed
Depositum for leje af hytte/lejlighed med og uden transport 25% af rejsens samlede pris, - dog min. kr. 1.000.
NB Restbeløbet skal være Norsk Rejsebureau i hænde senest 6 uger før afrejse.

Afbestillingsforsikring skal indbetales sammen med depositum.

Restbeløb fremgår af bekræftelse med depositumsopkrævning.
Såfremt restbeløb ikke modtages rettidigt, forbeholder Norsk Rejsebureau sig ret til at annullere rejsen for kundens regning.
Rejsedokumenter fremsendes når betaling af restbeløbet er registreret (senest 3 uger inden afrejse).

Fælles for hotel/hytte
NB På alle rejser opkræves udvidet ansvarsforsikring kr. 15 pr. person.

Priser
Vinterkatalogets priser er beregnet juli 2018. Der
tages forbehold for eventuelle prisændringer, nye skatter, olietillæg og afgifter, m.m.

En færdigpakket rejse inkluderer
1. Transport, bestilt ophold på hotel eller i anden bolig og med evt. forplejning som angivet.
2. Alle skatter, afgifter og olietillæg, i det omfang de
var kendt pr. juli 2016.

En færdigpakket rejse inkluderer ikke
1. Bidrag til Rejsegarantifonden, 20 kr. pr. pers., vil blive opkrævet på alle pakkerejser.
2. Udvidet ansvarsforsikring 15 kr. pr. pers. op-
kræves på alle rejser.
3. Lokaltransport i Oslo mellem havnen/lufthavnen og Oslo S. er ikke inkl.
Ej heller måltider undervejs.

Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler at tegne en afbestillingsforsikring, tegnes gennem Europæiske Rejseforsikring A/S*.
Præmien kan være:
- 6 % af rejsens pris.
- Årsafbestillingsforsikring Europa kr. 272 pr. pers. (familie kr. 798), dækning max. 10.000 pr. pers. pr. år. 
- Årsafbestillingsforsikring Verden kr. 656 pr. pers.
(familie kr. 1.768), dækning max. 30.000 pr. pers.
pr. år. 
Forsikringen dækker omkostninger ved afbestilling, der skyldes akut opstået sygdom eller alvorlig tilskadekomst hos den rejsende selv eller nærmeste
familie i perioden helt frem til afrejsen. Fuldstæn-dige forsikringsbetingelser vedlægges bekræftelsen.
NB Præmien for afbestillingsforsikring kan ikke tilbagebetales, da forsikringen træder i kraft på bestillingsdato.

Afbestillingsbestemmelser for hotelrejse
Ved afbestilling mere end 45 dage før afrejse tilbagebetales det indbetalte depositum med fradrag af kr. 1.000 pr. voksen / kr. 500 pr. barn.
45-30 dage før afrejse er hele det indbetalte depositum tabt.
Fra 29. dag før afrejse kan refundering ikke påregnes.
Efter afrejse: hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser.

Afbestillingsbestemmelser for hytter/lejligheder/apartments
Der hæftes for hele lejemålet fra 6 uger før ankomst. Ved afbestilling mere end 6 uger før lejemålet tilbagebetales depositum for hytten ÷ et gebyr på 10% af lejen, dog min. kr. 500.
Ved senere afbestilling hæftes for hele lejebeløbet.
Afbestillingsreglerne for hytter/lejligheder/apartments gælder også, når de indgår i en pakkerejse.
NB I tillæg til ovennævnte kommer der afbestillingsgebyr på transport. Gebyrets størrelse vil være afhængigt af transporttypen og afbestillingstidspunkt - spørg i bureauet.
Efter afrejse: hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser.

Afbestillingsbestemmelser for fly
På flyrejser vil der i tillæg til forannævnte afbestillingsgebyr komme et gebyr på kr. 500 pr. person, dog max. rejsens pris.
Flybilletter kan ikke ændres/refunderes efter udstedelse uden gebyr op til 100% .

Ændringsgebyr for bestilling på Hotel/Fjeldstue
Ved ændring mere end 45 dage før afrejse kr. 300 pr. person, herefter min. kr. 500 pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.
Hytter/lejligheder
Ved ændring mere end 6 uger før ankomst kr. 500 pr. hytte/lejlighed. Herefter betragtes ændringer som afbestilling og nybestilling.
Transport i forbindelse med hytter/lejligheder
Ved ændring mere end 45 dage før afrejse kr. 300 pr. person, herefter min. kr. 500 pr. person.
NB Ved tillægsbestillinger foretaget efter restbeløbet er betalt pålægges et ekspeditions- og forsendelsesgebyr på kr. 50.

Offentlig forsikring
Vi anbefaler at du tegner en rejseforsikring - se side 13 i prislisten!
Når du rejser på ferie i Norge skal du medbringe det blå kort eller det gule sundhedskort (en nordisk aftale gør at du oftest kan nøjes med at vise det gule).
På ferierejser i Norge, er du omfattet af Nordisk Konvention, som dækker udgifter til offentlig lægehjælp, hospitalsindlæggelse og evt. hjemtransport, hvis det er lægeordineret. Men honorar for lægehjælp må betales på stedet og der kan kan forekomme egenbetaling. Udlæg af den offentlige andel refunderes efter hjemkomst via kommunen. Refusionen tager tid!
DU er IKKE ALTID dækket for hjemtransport fra Norge. Er man fx udskrevet fra sygehus, erklæret rask og har forpasset sin hjemrejse, skal man selv sørge for at komme hjem. Såfremt du ikke er sygesikret i Danmark, er det især vigtigt at tegne en syge- og hjemtransportforsikring.
Vi samarbejder med Europæiske Rejseforsikring A/S . Vi modtager et vederlag for formidling af forsikringer. Yderligere oplysninger på bureauet.

Forbehold
Norsk Rejsebureau optræder som agent for de benyttede samarbejdspartnere: transportselskaber, hoteller, hytteejere såvel som andre virksomheder og enkeltpersoner og påtager sig derfor intet ansvar for forhold, som bureauet ingen indflydelse har på.
Evt. ekstraomkostninger i forbindelse med forsinkelser, omlægninger o.lign. påhviler den rejsende. Norsk Rejsebureau indtræder ikke i de lovpligtige ansvar, som måtte påhvile transportselskaber, hoteller og andre, med hvem der samarbejdes, og påtager sig endvidere intet ansvar for personskader eller for bortkommen, stjålen eller ødelagt bagage.
NB Der tages sædvanligt forbehold for afgiftsændringer, prisforhøjelser, åbenbare fejl og trykfejl såvel i tekst som i prisliste. Underretning skal ske tidligst muligt og senest 20 dage før afrejsen.

Kort om pakkerejseloven
1) Kunden har ret til at overdrage rejsen til en anden mod at betale et gebyr for merarbejde (senest 7 dage før). Visse typer flybilletter kan dog ikke navne ændres uden et stort gebyr - op til 100%.
2) Angivelser i vore brochurer, prislister og bekræftelser anses som en del af aftalen, medmindre andet er meddelt kunden inden aftalens indgåelse.
3) Evt. ændring i pris som følge af takstændringer, afgiftsændringer og lign., skal meddeles senest 20 dage før afrejsen, og regulering sker i både op- og nedadgående retning.
4) Reklamationer over indkvartering på rejsemålet eller andet væsentligt SKAL først og straks rettes til hotel/ejer/reception, således at evt. mangler kan afhjælpes lokalt.
Kontakt ved behov derefter Norsk Rejsebureau på sædvanlig forretningstelefonnr. 33 12 45 65.
Udenfor åbningstid på nødnr. 40 46 59 16.
Andre reklamationer rettes til bureauet inden 14 dage efter hjemkomst.
5) Værneting og lovvalg: Alle konflikter, krav og uenigheder, der måtte opstå i relation til produkter solgt af Norsk Rejsebureau, skal indbringes til afgørelse ved Rejseankenævnet, hvis kendelser Norsk Rejsebureau følger, eller anlægges ved den danske domstol, der i overensstemmelse med Retsplevelovens regler om værneting er stedlige kompetent. Sager skal behandles efter de danske materielle regler og love.
6) For danske statsborgere er visum ikke påkrævet til Norge. Såfremt du ikke har dansk statsborgerskab, bedes du inden bestilling forhøre dig hos den lokale myndighed (ambassade/konsulat). På Explorerrejser med Hurtigruten: Norsk Rejsebureau vil oplyse om de gældende regler. 
7) Norsk Rejsebureau begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.
Da der ifølge internationale konventioner udbetales meget lave erstatningsbeløb, anbefaler vi, at der tegnes rejseforsikring, der dækker behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke og/eller sygdom/død. Ved spørgsmål: kontakt bureauet.

Vilkår for flybilletter til Norge

SAS
Vi har i prislisten, PRIS C, opgivet prisen for en færdigpakket rejse med SAS fly København-Oslo t/r inkl. alle skatter og afgifter (skatter og afgifter udgør p.t. kr. 620) - samt transport helt frem til hotellet. Billetten kan ikke ændres uden et ændringsgebyr op til 100%. Pakkerejsen skal vare mindst 2 nætter. Du må frit medbringe 1 stk. baggage max 23 kg.
Evt. afbestilling
Billetten kan ikke ændres og/eller refunderes uden et annulleringsgebyr op til 100%.

Norwegian
Vi udsteder også billetter til Norwegian København - Oslo t/r. Såfremt du ønsker at benytte dem, bruger vi PRIS C som udgangspunkt.
Vi regulerer i op- eller nedadgåendende retning afhængigt af den aktuelle dagspris på Norwegian.
Disse billetter skal betales med det samme.
Der er oftest næsten ingen børnerabat på disse billetter.
Evt. afbestilling
Billetten kan ikke ændres og/eller refunderes uden gebyr op til 100%.
Der skal betales for bagage (bestilles hos os), p.t. 80 kr. for 1. kuffert og 185 kr. for 2. kuffert ( (max 20 kg) hver vej. 

Skiudstyr skal altid bestilles sammen med flyrejsen.
SAS: Bestilles hos Norsk rejsebureau, betales på www.sas.dk.
Norwegian: Bestilles/betales sammen med flybillet hos Norsk Rejsebureau.

Vigtige Oplysninger

Måltider inkluderet i hotelpriser
I alle priser er måltider inkluderet som følger:
Ophold med helpension
Helpension er morgenmad (norsk: frokost), frokost (norsk: lunch) og middag.
Første inkluderede måltid: frokost på ankomstdagen. Sidste inkluderede måltid: morgenmad på afrejsedagen.
Ophold med 3/4-pension
3/4-pension er ”næsten” helpension, idet man selv smører sin frokostpakke ved morgenbordet.
Hafjell Hotel kan udlevere lunchkupon til Gaiastova og Lodgen Restaurant.
Første inkluderede måltid: middag på ankomstdagen. Sidste inkluderede måltid: morgenmad og selvsmurt frokostpakke på afrejsedagen.b er på nogle hoteller inkl. børnebuffet/børnemenu med fx pasta, pizza, kødret, salat/brød, dessert. Hvis børn ønsker voksen aftenbuffet/3-retters menu i stedet for børnebuffet - opkræves der nogle steder mertillæg - oplys dette ved bestilling.
Ophold med halvpension
Halvpension er morgenmad og middag.
Første inkluderede måltid: middag på ankomstdagen. Sidste inkluderede måltid: morgenmad på afrejsedagen.

Gratis børn / Børnepriser:
i kataloget og på we
I færdigpakkede busture (prislisten side 4-5) er ekstra måltider ved tidlig ankomst og/eller sen afrejse inkluderet som beskrevet i busprogram.

NB Middag kan bestå af 2 - 3 retter eller buffet/koldt bord. Måltider udover ovennævnte skal der betales for.
De i prislisten nævnte tillæg for 3/4- eller helpension gælder kun ved bestilling og betaling til Norsk Rejsebureau for hele opholdet før afrejse.

Check in – Check out
Hoteller og fjeldstuer: Ankomst typisk fra kl. 13 til 17, afrejse mellem kl. 10 og 12.
Hytter og lejligheder: Ankomst typisk fra kl. 15.00 til 17.00, afrejse  mellem kl. 10.00 og 11.00.

Lokalt Depositum
Nogle hytte- og lejlighedscentre opkræver et depositum ved ankomst (ofte svarende til prisen for slutrengøring). Deposita deponeres som regel via visakort.

Vigtigt om hytter og lejligheder

Antal personer nævnt under den enkelte hytte
må ikke overskrides; alle personer, også små børn, tæller. Enkelte steder kan du ved forudgående aftale / evt. ekstra betaling overskride maksimum antal personer.
Benyttes hytte/lejlighed af max antal personer, og er alle voksne, kan det forekomme trangt.

Indretning: Mange hytter/lejligheder er privat- ejede og dermed individuelt møblerede. Her er alt fra moderne enkelhed over rustik norsk stil til charmerende ”rod-sammen”.

Køkkenudstyr i hytter/lejligheder kan omfatte et noget mindre udvalg i køkkenredskaber o.lign. end det, du er vant til. Størrelsen på en ovn kan variere fra en relativt lille ovn til komfurovn.

Senge: Generelt kan man sige: Dobbeltseng har bredde fra 130 til 150 cm, nogle kan skilles som 2 enkeltsenge. Familiekøjeseng har overkøje i bredden 70-90 cm og underkøje som mindre dobbeltseng.

Opbevaringskapacitet: Ikke alle hytter/lejligheder har opbevaringsmuligheder som ”hjemme”. Der kan ”mangle” både skabe, hylder og knager.

Belysning kan af og til fornemmes som en smule ”skrabet”. Pandelampe eller lommelygte kan være til god hjælp for læsehesten.

El-installationer: Vær opmærksom på at ikke alle boliger har kapacitet til at alle installationer kan være tændt samtidigt, fx sauna, 4 blus, ovn…

TV og Wi-Fi: Modtageforhold kan af og til være ustabile i fjeldområder.
Nogle steder betales for Wi-Fi. Vi kan ikke tage ansvar for Wi-Fi forbindelsen.

Hund ikke tilladt: det kan aldrig garanteres, at der ikke har været dyr i boligen.

Affald: Skal afleveres på fælles affaldsområde.

På ski: Afstande til ski in / ski out 7 langrend kan skifte afhængig af vejrforhold. Ved stort snefald kan løjperne snees til og ved vind kan sneen fyge over sporene som forsvinder.

NB Bestil nedenstående samtidigt med bestilling af rejsen.

Tillægsbestillinger
Linnedpakke indeholder sengelinned samt
normalt 1 mindre og 1 større håndklæde.

Barneseng/-stol kan lejes til de fleste hytter/lejligheder.

Slutrengøring:
Vær opmærksom på at slutrengøring ikke omfatter, fx: opvask, fjernelse af hår i håndvask og bad, tømning af affaldsposer.
Mange boliger har en vejledning, som opslag eller i ”hyttebog”.

Rygning under ophold hotel og hytte
Ifølge norsk lov er det som hovedregel ikke tilladt at ryge indendørs i Norge - herunder i restauranter, barer og opholdsrum. De fleste hoteller/fjeldstuer og hytter/lejligheder er helt røgfrie.  
forsøge at opfylde ønsket.

Bag rattet mod skiferien
Når der er sne i skiområdet, kommer det nok ikke som en overraskelse, at der også kan være sne af forskellig beskaffenhed på vejene. I Sverige og Norge er det påbudt ved lov at have ”fast vejgreb”, dvs:
Vinterdæk skal have en mønsterdybde på min. 3 m.m.
Snekæder bør medbringes (kørsel over kortere strækninger).
Pigdæk giver fast vejgreb i fjeldområderne, men er ikke altid det bedste valg til hele kørslen fra Danmark til Norge.
Helårsdæk skal have mønsterdybde på min. 3 mm.
Sommerdæk er ulovlige.

Vejtilstanden afhænger af føre/temperatur/sne/is m.m. Du kan med fordel undersøge de aktuelle kørselsforhold på flg. hjemmesider FDM samt Danmarks, Sveriges og Norges vejdirektorater. vejdirektoratet.dk, www.v-traffic.se og
www.vegvesen.no

Vi vil dog ikke undlade at videregive et par norske venneråd:
1. Kør ekstra forsigtigt, især før kurver, og når
det går nedad.
2. Undgå hårde opbremsninger, vær blid ved
bremse og kobling.
3. Hold bilen i ”jævn gang” uden stop, når det
går opad.

NB Medbring skovl, advarselstrekant, lommelygte og varme tæpper.

Kørselsvejledning
Vi har udarbejdet en kørselsvejledning (og praktiske oplysninger) til alle områder i vort program. Disse udleveres hurtigst muligt efter slutbetaling.

Leje af vinterudstyr til bilen
BIRI Drive In Center A/S:
Bregnerødvej 136, Birkerød, tlf. 45 81 10 00.

Biri tilbyder flg. rabatpriser på udlejning til Norsk Rejsebureaus kunder:

Pigdæk samlet pris ca. kr. 1.215 for 10-12 dages leje.
Snekæder: Der findes 2 typer ca. kr. 225 / 325 for 12 dage.
Skiboks ca. kr. 610 for 12 dages leje.
* Vi modtager et vederlag for formidling af forsikringer. Yderligere oplysninger på bureauet.

 
BØRNERABATTER 

Vi hjælper dig naturligvis gerne med udregningen, men her følger nogle retningslinjer.

Hoteller og fjeldstuer
Forudsat børn eller ungdom benytter opredning (ekstra seng - begrænset antal) i forældrenes værelse, er der normalt flg. rabat på opholdet:

0 - 3 år inkl. 100 %
4 - 15 år inkl. 50 %
16 - 18 år inkl. 25 %

I dobbeltværelser kan der normalt højst bo 2 voksne og 2 børn. Har I mere end 2 børn med, er det nødvendigt at tilkøbe familieværelse. Max. 2 børn gratis pr. værelse.


Familieferie
I mange perioder giver hotellerne gratis ophold for et barn pr. 1 eller 2 voksne.
For at få familieferierabatten skal min. 4 dage ligge indenfor rabatperioden. Max. 2 børn gratis pr. værelse.

Børn med DFDS Seaways til Oslo
På DFDS betaler man pr. kahyt - uanset fordelingen af voksne og børn.
Max 1 barn under 4 år pr. kahyt må rejse uden egen køje dvs. sove i køje med en anden.
DFDS priserne står på side 3 i prislisten eller dette linK.

Børn med fly til Oslo
Vi har i prislisten, PRIS C, opgivet en færdigpakket pris inkl. SAS fly inkl. alle kendte olietillæg, skatter og afgifter (skatter og afgifter udgør p.t. kr. 620). Der er på SASruten København-Oslo rabat på flybilletten for børn 2-11 år: i følge med voksne  25% af flybillettens pris, dog betales der fuld skat og afgift. Børn under 2 år får 90% rabat.
På Norwegian betales oftest næsten fuld pris for børn på 2 år og derover.
Vi kan udregne din børneflypakkepris ved bestillingen.

Bus eller tog i Norge  (Vejledende)
0-3 år inkl. gratis uden krav på eget sæde.
4-15 år inkl. ca. 50% - med eget sæde.
Transport med hotelbil fra nærmeste station til hotellet (arrangeret af hotellet) følger enten hotellets børnegrænser eller beregnes til fuld pris.