Del

Indvendige kahytter ligger med nedre eller miderste dæk.  De fleste kahytter har separate senge, hvor én kan ændres til sofa.  Ganske få med over- og underkøje. Alle med badeværelse med brus/toilet.

Kategori I  5-10 m Dæk 3, 5+6.  Separate senge, hvor en kan ændres til sofa