Del

CSR

Vi efterlader små fodaftryk

Rejser er en vigtig del af moderne livsstil, og menneskets rejselyst har en stor indflydelse på natur og miljø. Hurtigrutens ambition om at blive verdens førende inden for ekspeditionsrejser er tilsat et stort ansvar for at bevare naturens vidundere på vore ruter. Vore rejser går til områder, hvor naturen er enestående og sårbar, og vi anerkender, at hver tur efterlader et vist fodaftryk på miljøet, destinationen og dens dyreliv og mennesker.

Vi søger at minimere de negative konsekvenser af vore aktiviteter. Vi lægger vægt på at yde positive bidrag, der gavner vore destinationer, vi styrker vores miljøindsats og kører en ansvarlig og bæredygtig drift. Det bliver endnu mere vigtigt, når vi sigter mod at blive verdens førende inden for bæredygtige ekspeditionsrejser i polar-farvande. Vore gæster og alle andre berørte parter bør se, at vores bestræbelser på at bevare og på bæredygtig drift afspejles i den højeste miljøbevidsthed - om bord og i land.

Begræns påvirkningen

Siden 2009 har vi gennemført flere end 20 energibesparende foranstaltninger, der har bidraget til direkte at reducere vores årlige emissioner af NOX med 370 tons og næsten 13 000 tons CO2. Vi er løbende i gang med planlægning af ​​nye projekter for at reducere emissionerne yderligere.

Tilførsel af værdier til vore destinationer

Vi handler lokalt og køber fx udflugter fra lokale leverandører og bidrager på den måde til levebrød og velfærd i små kystsamfund. Vi stræber efter at bidrage positivt på vore destinationer gennem vores kombinerede sociale, miljømæssige og sikkerhedsmæssige indsats. Vi handler lokalt, respekterer traditioner og værdsætter vores samarbejde med de mennesker og samfund, der byder vore gæster velkommen - både langs den norske kyst og i polarområderne. Ved at tilføre værdi til vore destinationer bygger vi også et stærkere fundament for vores egen fremtidige drift.

Rejs med mening - Hurtigrutens Fond

Vi har etableret Hurtigruten-fonden for at sikre, at vores gæster i fremtiden kan få de samme meningsfulde rejseerfaringer, som vore gæster får nu. Hurtigruten-fonden øger bevidstheden om muligheder og udfordringer i de områder, vi besøger - og rejser midler til henholdsvis at udnytte eller at reducere disse.

Auktioner om bord på skibene har bidraget til det måske mest ambitiøse genopbygningsprojekt på jorden - South Georgia, beskyttelse af albatrossen og vedligeholdelse af forskningsstationer i Antarktis. Vi støtter flere lokale initiativer såsom Hold Svalbard rent, og Foreningen Grønlandske Børn.

IAATO OG AECO

Hurtigruten er medlem af International Association of Antarctica Tour Operators, som arrangerer sikre og miljøbevidste rejser til Antarktis. Derudover er både Hurtigruten og Spitsbergen Travel medlem af den internationale organisation, Association of
Arctic Expedition Cruise Operators, der sikrer, at turisme i de arktiske egne sker med den største omtanke for det sårbare, naturlige miljø, lokale kulturer og kulturelle levn samt de udfordrende sikkerhedsrisici på havet og i land. Der er forpligtelser og retningslinjer forbundet med at være medlem af disse organisationer både for Hurtigruten som udbyder og dig som besøgende.

OPRYDNING PÅ SVALBARD

Alle besøgende på Svalbard inviteres til at deltage i Clean Up Svalbard-programmet. Det er en fælles opgave, ledet af Svalbards guvernør, at hjælpe med at rydde op på strandene og fjerne spor af forurening og affald fra skibe. Vi opfordrer alle til at deltage i dette program på udvalgte landgange.

SVALBARD MILJØBESKYTTELSESFOND

Alle besøgende på Svalbard skal betale en mindre miljøafgift, som går til at beskytte miljøet og den kulturelle arv. Det er en obligatorisk afgift, og den er indregnet i flybilletten, hvor alle midler går til det løbende arbejde med at passe på Svalbards dyrebare miljø.

MS FRAM OG ARCTOS-NETTVÆRKET

På nogle af vores længere rejser i Arktis stiler vi skibet MS Fram til rådighed for et netværk af marinebiologer, som bruger skibet som base for deres forskning. Vores hensigt er at tilbyde MS Fram til fremtidige projekter for at fortsætte vores engagement i at bevare og forske inden for videnskaben. Hurtigruten er også medlem af bestyrelsen i det EU-støttede forskningsprojekt, Arctic Tipping Point.