Del
  • Capella

    Capella blev søsat i 2021 og er Havilas første hybridskib. Skibet har 179 kahytter og kan medbringe 640 passagerer. Capella sejler på et mix af naturgas og elektricitet som kaptajnen kan skifte i mellem. De store batterier kan holde skibet sejlende i op til 4 timer og udleder derved 0% CO2.  

    Læs mere
  • Castor

    Castor er søsterskib til Capella. Skibet blev søsat i 2022 og er et hybridskibe. Skibet er 124m langt og 22m bredt og kan medbringe 640 passagerer. Når Castor sejler på elektricitet og naturgas reduceres skadelige gasser og partikler med 90%. Castor sejler med et energieffektivt skrog, som mindste vandmodstanden.

    Læs mere